Hədəflənən Şagird Xüsusiyyətləri

Hər bir şagird fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Buna görə də şagirdlərin özünü tanımasına, hədəflərini müəyyənləşdirməsinə şərait yaradılır.

Evrika liseyi bütün imkanlardan istifadə edərək şagirdlərə lazımi məlumat və bacarıqların öyrədilməsinə şərait yaradır. Şagirdlərdə müsbət davranışların yaranması üçün səy göstərir.

Evrika liseyinin əsas hədəfi yüksək dərəcədə yetkin və eyni zamanda müstəqil düşünmə qabiliyyətinə sahib şagirdlərdən ibarət olan bir məktəb qurmaqdır.